Om Skovrådet

Skovrådet er et rådgivende udvalg, der er nedsat af miljøministeren i henhold til § 47 i Skovloven. Skovrådet har til opgave

1) at rådgive ministeren i skovbrugsfaglige og andre spørgsmål vedrørende skove,

2) at afgive udtalelser til ministeren på eget initiativ om spørgsmål af betydning for skovene eller lovens administration og

3) at følge udviklingen i skovene og lovens administration.

Formanden udnævnes af miljøministeren. Rådet skal i øvrigt bestå af medlemmer, der udnævnes af miljøministeren efter indstilling fra myndigheder, foreninger og organisationer med interesse inden for lovens område.

Læs skovloven hos Retsinformation