Gå til hovedindholdet
Skovrådet rådgiver miljø- og fødevareministerien om skov og skovbrug

Et rådgivende udvalg

Skovrådet rådgiver miljø- og fødevareministeren om dansk skovbrug.

Skovrådets medlemmer

Her kan du finde kontaktoplysninger på Skovrådets medlemmer.

Breve fra Skovrådet

Her kan du finde brevudvekslinger mellem Skovrådet og miljø- og fødevareministeren.

Referater og mødemateriale fra Skovrådets møder

Her kan du finde referater fra de seneste møder i Skovrådet.

MENU