• Skovrådet er et rådgivende udvalg nedsat af miljøministeren

Et rådgivende udvalg

Skovrådet rådgiver miljøministeren om skove og skovbrug. Læs om Skovrådets rolle og sammensætning her.

Udtalelser fra Skovrådet

Her kan du finde udtalelser og bemærkninger fra Skovrådet samt brevudvekslinger mellem Skovrådet og miljøministeren.

Referater og mødemateriale

Her kan du finde referater fra de seneste møder i Skovrådet, og oplysninger om kommende møder.

Skovrådets medlemmer

Her kan du finde kontaktoplysninger på Skovrådets medlemmer.