Om Skovrådet

Skovrådet er et rådgivende udvalg, der er nedsat af miljøministeren i henhold til § 47 i Skovloven. Skovrådet har til opgave, at: 

  1. rådgive ministeren i skovbrugsfaglige og andre spørgsmål vedrørende skove,
  2. afgive udtalelser til ministeren på eget initiativ om spørgsmål af betydning for skovene eller lovens administration og
  3. følge udviklingen i skovene og lovens administration.

Formanden udnævnes af miljøministeren. Rådet skal i øvrigt bestå af medlemmer, der udnævnes af miljøministeren efter indstilling fra myndigheder, foreninger og organisationer med interesse inden for lovens område.

Læs skovloven på Retsinformation

Skovrådets medlemmer

Rådet består af repræsentanter fra Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, HedeDanmark, Skovdyrkerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danske Træindustrier, WWF Verdensnaturfonden, Verdens Skove, Friluftsrådet, KL, 3F, Træ- og Møbelindustrien og fra de institutioner, der forsker i skovbrugs- og naturfaglige emner.

Medlemmer af Skovrådet 1. januar 2022 – 31. december 2025:

Formand, Peter Kofod Kristensen
Director, Head of Bioenergy Sustainability, Ørsted
E-mail:pekkr@orsted.com

Godsforvalter Niels Otto Lundstedt
E-mail: nol@doennerup.dk
Indstillet af: Dansk Skovforening

Afdelingsleder Tanja B. Olsen
E-mail: to@skovforeningen.dk
Indstillet af: Dansk Skovforening

Godsejer Peter Bech
E-mail: p.bech@valdbygaard.dk 
Indstillet af: Landbrug & Fødevarer

Sekretariatschef hos De Danske Skovdyrkerforeninger Kristian Gernow
E-mail: KGE@skovdyrkerne.dk
Indstillet af: De Danske Skovdyrkerforeninger

Skovbrugschef i HedeDanmark Michael Glud
E-mail: MGL@hededanmark.dk
Indstillet af: HedeDanmark

Direktør i PA Savværk Kim Axelsen
E-mail: ka@pa-sav.dk 
Indstillet af: Danske Træindustrier

Naturpolitisk rådgiver Anders Horsten
E-mail: horsten@dn.dk
Indstillet af: Danmarks Naturfredningsforening

Medlem af DN hovedbestyrelse Birgitte Marcussen
E-mail: birgitte@dn.dk
Indstillet af: Danmarks Naturfredningsforening

Skovrådgiver Sofie Tind Nielsen
E-mail: s.tind@wwf.dk
Indstillet af: WWF - Verdensnaturfonden

Cand. Scient. i Naturressourcer og udvikling Lisbet Christoffersen
E-mail: lc@verdensskove.org
Indstillet af: Verdens Skove

Konsulent i Klimatilpasning Mie Thomsen
E-mail: mith@kl.dk
Indstillet af: Kommunernes Landsforening

Henrik Wejdling
E-mail: henrik@wejdling.dk
Indstillet af: Dansk Ornitologisk Forening

Politisk konsulent Johan Husfeldt
E-mail: joh@friluftsraadet.dk
Indstillet af: Friluftsrådet

Konsulent Katrine Lindegaard
E-mail: katrine.lindegaard@3f.dk
Indstillet af: 3F

Direktør hos Norlund Savværk Jørgen Sølvsten Skriver
E-mail: jss@norlundwood.com
Indstillet af: Træ- og Møbelindustrien

Seniorforsker Vivian Kvist Johannsen
E-mail: vkj@ign.ku.dk
Indstillet af: Københavns Universitet - IGN

Seniorforsker Beate Strandberg
E-mail: bst@ecos.au.dk
Indstillet af: Århus Universitet - DCE

Lektor Jacob Heilmann-Clausen
E-mail: jheilmann-clausen@snm.ku.dk
Indstillet af: Københavns Universitet - CMEK

Forretningsorden

Link til Skovrådets forretningsorden, her

Underudvalg

 2021

  • Underudvalg om at sikre og fremme en forsyning af bæredygtigt dansk træ, nedsat 28. juni 2021.
  • Underudvalg om nye anvendelsesformer af dansk træ til fremme af den grønne omstilling, nedsat 28. juni 2021.

2019

2018