Sekretariat

Miljøministeriet
Departementet
Slotsholmsgade 12
1216 København K

Sekretær for Skovrådet: Christian Lundmark Jensen

E-mail: Obfuscated Email