Underudvalg

1) Underudvalg om biomasse, nedsat d. 4. februar 2019

Bilag til kommissorium for underudvalg om biomasse

2) Underudvalg om zonering, nedsat d. 4. juni 2018

3) Underudvalg om biodiversitet i produktionsskov, nedsat d. 13. november 2019

4) Underudvalg om skovrejsning, nedsat d. 13. november 2019