Skovrådets medlemmer

Rådet består af repræsentanter fra Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, HedeDanmark, Skovdyrkerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danske Træindustrier, WWF Verdensnaturfonden, Verdens Skove, Friluftsrådet, KL og fra de institutioner, der forsker i skovbrugs- og naturfaglige emner.

Medlemmer af Skovrådet 1. januar 2021 – 31. december 2021:

Formand, Carsten With Thygesen
Cand.silv., Executive MBA
E-mail: Obfuscated Email

Godsforvalter Niels Otto Lundstedt
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: Dansk Skovforening

Afdelingsleder Tanja B. Olsen
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: Dansk Skovforening

Skovejer Christian Holck
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: Landbrug & Fødevarer

Sekretariatschef hos De Danske Skovdyrkerforeninger Kristian Gernow
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: De Danske Skovdyrkerforeninger

Skovbrugschef i HedeDanmark Michael Glud
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: HedeDanmark

Indkøbschef hos Junckers Henrik Skibsted Jakobsen
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: Danske Træindustrier

Skovpolitisk medarbejder Tine Skafte Nielsen
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: Danmarks Naturfredningsforening

Skovrådgiver Sofie Tind Nielsen
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: WWF - Verdensnaturfonden  

Cand. Scient. i Naturressourcer og udvikling Lisbet Christoffersen
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: Verdens Skove

Troels Garde Rasmussen
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: Kommunernes Landsforening

Henrik Wejdling
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: Dansk Ornitologisk Forening

Politisk konsulent Sara Væver Hagelund
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: Friluftsrådet

Seniorforsker Vivian Kvist Johannsen
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: Københavns Universitet - IGN

Seniorrådgiver Jesper Fredshavn
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: Århus Universitet - DCE

Lektor Jacob Heilmann-Clausen
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: Københavns Universitet - CMEK