Skovrådets medlemmer

Rådet består af repræsentanter fra Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, HedeDanmark, Skovdyrkerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danske Træindustrier, WWF Verdensnaturfonden, Verdens Skove, Friluftsrådet, KL, 3F, Træ- og Møbelindustrien og fra de institutioner, der forsker i skovbrugs- og naturfaglige emner.

Medlemmer af Skovrådet 1. januar 2022 – 31. december 2025:

Formand, Peter Kofod Kristensen
Director, Head of Bioenergy Sustainability, Ørsted
E-mail:Obfuscated Email

Godsforvalter Niels Otto Lundstedt
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: Dansk Skovforening

Afdelingsleder Tanja B. Olsen
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: Dansk Skovforening

Godsejer Peter Bech
E-mail: Obfuscated EmailObfuscated Email 
Indstillet af: Landbrug & Fødevarer

Sekretariatschef hos De Danske Skovdyrkerforeninger Kristian Gernow
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: De Danske Skovdyrkerforeninger

Skovbrugschef i HedeDanmark Michael Glud
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: HedeDanmark

Direktør i PA Savværk Kim Axelsen
E-mail: Obfuscated Email 
Indstillet af: Danske Træindustrier

Skovpolitisk rådgiver Tine Skafte Nielsen
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: Danmarks Naturfredningsforening

Medlem af DN hovedbestyrelse Birgitte Marcussen
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: Danmarks Naturfredningsforening

Skovrådgiver Sofie Tind Nielsen
E-mail: Obfuscated EmailIndstillet af: WWF - Verdensnaturfonden

Cand. Scient. i Naturressourcer og udvikling Lisbet Christoffersen
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: Verdens Skove

Kontorchef Sara Røpke
E-mail: Obfuscated EmailObfuscated Email
Indstillet af: Kommunernes Landsforening

Henrik Wejdling
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: Dansk Ornitologisk Forening

Politisk konsulent Johan Husfeldt
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: Friluftsrådet

Konsulent Katrine Lindegaard
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: 3F

Direktør hos Norlund Savværk Jørgen Sølvsten Skriver
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: Træ- og Møbelindustrien

Seniorforsker Vivian Kvist Johannsen
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: Københavns Universitet - IGN

Seniorforsker Beate Strandberg
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: Århus Universitet - DCE

Lektor Jacob Heilmann-Clausen
E-mail: Obfuscated Email
Indstillet af: Københavns Universitet - CMEK